UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Turnusy dla dzieci z chorobami dróg oddechowych

Fundacja Polsat rusza z pionierskim projektem „Verano dla dzieci”. W ramach projektu, Fundacja wraz z Centrum Zdrowia i Relaksu „Verano” w Kołobrzegu jeszcze w tym roku zorganizuje serię turnusów rehabilitacyjnych z zakresu pulmonologii dziecięcej dla dzieci z przewlekłymi chorobami dolnych i górnych dróg oddechowych oraz dla dzieci z mukowiscydozą. W projekcie mogą wziąć udział dzieci z Wodzisławia Śląskiego.

Choroby układu oddechowego związane z obecnością spalin, oparów, zanieczyszczenia powietrza zaliczane są już do chorób cywilizacyjnych i mogą prowadzić do niepełnosprawności. Dzieci są bardziej narażone na negatywne skutki tych czynników, gdyż ich układ oddechowy dojrzewa przez cały okres wzrastania. Jest jednak nadzieja na poprawienie i obniżenie poziomu niepełnosprawności w grupie dzieci i młodzieży. A rozwiązaniem jest wczesne leczenie i profesjonalna rehabilitacja oddechowa.

Turnusy te, zorganizowane w okresie październik-grudzień, będą skierowane do dzieci mieszkających w czterech miastach w województwie śląskim, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych w kraju, czyli w Rybniku, Pszczynie, Zabrzu i Wodzisławiu Śląskim.

Liczba małych pacjentów z chorobami układu oddechowego stale rośnie. A to w konsekwencji może powodować niepełnosprawności. Nie możemy stać obojętnie wobec tej sytuacji, która wynika m.in. z powracających corocznie problemów ze smogiem w wielu miastach Polski. Szybka reakcja i wczesne leczenie może zatrzymać lub ograniczyć negatywne skutki chorób dróg oddechowych, temu ma służyć specjalistyczna rehabilitacja oddechowa w Kołobrzegu – mówi prof. Paweł Januszewicz, konsultant medyczny Fundacji Polsat.

W jednym turnusie rehabilitacji oddechowej weźmie udział 20 dzieci, każdy z jednym opiekunem. Podczas takiego turnusu udział może wziąć jedno dziecko chore na mukowiscydozę również z jednym opiekunem. Turnusy są finansowane przez Fundację Polsat oraz Partnerów.

Jest nam niezmiernie miło, że Centrum Zdrowia i Relaksu Verano może uczestniczyć w tym przedsięwzięciu Fundacji Polsat. Na jego potrzeby jest przeprowadzany kapitalny remont jednego z pięter ośrodka. Będzie ono przeznaczone tylko i wyłącznie dla dzieci biorących udział w turnusach z rehabilitacją oddechową. Zostanie wyposażone w profesjonalny i atestowany sprzęt pozwalający na wszechstronną rehabilitację pulmonologiczną. Znajdą się tam także sala do ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz gabinet zabiegowy. W pokojach będzie natomiast można przeprowadzać indywidualną terapię oddechową – mówi Anna Rychter, Prezes Zarządu, Centrum Zdrowia i Relaksu Verano w Kołobrzegu.

Kto może wziąć udział w „Verano dla dzieci"?

Zgłoszenia z pełną dokumentacją mogą przysłać rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 3-18 lat, które zmagają się z przewlekłymi chorobami układu oddechowego powstałymi w skutek  zanieczyszczonego powietrza i smogu (np. dysplazja oskrzelowo-płucna, astma, zwłóknienia płuc, mukowiscydoza, choroby rzadkie, dzieci po zabiegach torakochirurgicznych, powikłania po gruźlicy). Jeden turnus przeznaczony jest dla 20 dzieci, wraz z jednym opiekunem, którzy mieszkają w Rybniku, Pszczynie, Zabrzu, Wodzisławiu Śląskim. Podczas każdego turnusu udział może wziąć jedno dziecko chore na mukowiscydozę z jednym opiekunem.

Wymagane dokumenty, tj.:

  • list z prośbą o kwalifikację dziecka na turnus rehabilitacji pulmonologicznej
  • wypełnione przez lekarza prowadzącego dziecko skierowanie na turnus z opisem medycznym
  • wypełnione i podpisane przez opiekuna oświadczenie RODO

 należy wydrukować, wypełnić i przesłać pocztą na adres Fundacji Polsat.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasad kierowania dzieci na turnus i wzory skierowań, regulamin korzystania z turnusów są zamieszczone na stronie www.fundacjapolsat.pl w zakładce dotyczącej projektu „Verano dla dzieci".

źródło: Fundacja Polsat