Trwają zapisy na senioriadę w Ostrawie

Prezydent Mieczysław Kieca zaprasza aktywnych wodzisławskich seniorów do wzięcia udziału w wyjeździe na olimpiadę sportową w Ostrawie, która odbędzie się 31 sierpnia 2021 r. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Seniorzy bez granic II”, który jest realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP.

W ramach wydarzenia seniorzy z miejskiego obwodu Ostrawa-Jih zorganizują całodniowe wydarzenie o charakterze sportowym. Wydarzenie zostanie dostosowane do możliwości poruszania się osób starszych, jednak ze względu na specyfikę wydarzenia, a także ograniczoną liczbę miejsc, zapraszamy głównie osoby aktywne, dla których ruch i zabawa na świeżym powietrzu to relaks.

W ramach uroczystego zakończenia oraz podsumowania planuje się wspólne grillowanie oraz zasadzenie drzewa przyjaźni, które stanie się symbolem kwitnącej relacji między czeskimi i polskimi uczestnikami.

Transport oraz udział w samym wydarzeniu będzie bezpłatny. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego ograniczona został jednak liczba uczestników wydarzenia realizowanego w ramach projektu. Mamy tylko 15 wolnych miejsc dla wodzisławskich seniorów.

Wykupienie ewentualnych kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą w trakcie wyjazdu zagranicznego jest dobrowolne.

O udziale w działaniu zadecyduje kolejność złożenia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE [otwiera się w nowym oknie]. W przypadku dużego zainteresowania zostanie utworzona lista rezerwowa.

Wydrukowane formularze można pobrać również w Biurze Obsługi Klienta.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie należy składać od 9 sierpnia br. od godz. 7:30 do 18 sierpnia br. do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, budynek 4 B.

WAŻNE: Jedna osoba może złożyć tylko jeden formularz w trakcie najbliższej rekrutacji.

Jeżeli do 18 sierpnia nie zgłosi się wystarczająca liczba chętnych na wyjazd, rekrutacja przechodzi w tryb ciągły.

W innych sprawach związanych z realizacją projektu prosimy o kontakt z Wydziałem Strategii i Funduszy Zewnętrznych (nr tel.: 32 45 90 510, 32 45 90 540).

Organizator wyjazdu, miasto Wodzisław Śląski, nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się uczestników Projektu do aktualnych wymagań sanitarno-epidemiologicznych podczas wydarzenia. Informujemy, że na dzień 5 sierpnia br., czyli dzień ukazania się niniejszego ogłoszenia są następujące warunki wjazdu do Czech, jak i powrotu do Polski:

Wjazd do Czech oraz przebywanie na terytorium Czech

Od 9.07 podróżujący z Polski do Czech będą mieć obowiązek okazania zaświadczenia o przyjęciu dwóch dawek szczepionki na COVID-19 (upłynęło min. 14 dni od drugiego szczepienia lub min. 14 dni od przyjęcia szczepionki jednodawkowej), odbyciu choroby (upłynęło nie więcej niż 180 dni) lub wykonania testu (antygenowy ważny 48h lub PCR ważny 72h – obowiązuje osoby powyżej 5 roku życia). Honorowane są tzw. paszporty COVIDowe lub zaświadczenia krajowe przetłumaczone na język czeski/angielski. Przed przekroczeniem granicy podróżujący mają obowiązek wypełnienia formularza lokalizacyjnego - https://plf.uzis.cz/.

Aktualne informacje: https://www.gov.pl/web/czechy/stan-wyjatkowy-w-republice-czeskiej-zasady-podrozowania [otwiera się w nowym oknie].


Wjazd do Polski z Czech

Aby uniknąć kwarantanny po powrocie z Czech należy spełnić jeden z poniższych warunków:

  • być zaszczepionym pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki),
  • przebyć zakażanie SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby ,wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID,
  • przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,
  • podlegać innym zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-ze-strefy-schengen