Trwają prace związane z przebudową ul. Osadniczej

Ulica Osadnicza w Wodzisławiu Śląskim zostanie przebudowana. Trwają prace związane z modernizacją wspomnianej drogi. Inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Wybrano wykonawcę

Najkorzystniejszą spośród 5 ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego Przebudowa ulicy Osadniczej w Wodzisławiu Śląskim złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Alkor Sp. z o.o. Cena oferty to 329.265,15 zł brutto

Zakres robót obejmie wykonanie:

  • podbudowy,
  • nawierzchni,
  • robót wykończeniowych,
  • oznakowania,
  • elementów ulic,
  • elementów BRD.

Poprzez przebudowę nastąpią poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu, wygody i sprawnej komunikacji użytkowników ruchu oraz poprawa estetyki.