UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Trwają prace remontowe w PP nr 9

Na drodze dojazdowej i parkingu Publicznego Przedszkola nr 9 (boczna ulicy św. Wawrzyńca) trwają prace remontowe.

Prace rozpoczęły się od wyrównania istniejącej podbudowy, wybrania nadmiaru materiału wokół studzienek i wykonania odpowiedniego spadku terenu w celu prawidłowego odwodnienia terenu do wpustu ulicznego. Zadania te wykonały Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Obecnie firma zewnętrzna wykonuje nakładę asfaltową na parkingu i podjeździe w ilości ok. 680 m2. Wykonanie nakładki obejmie ułożenie 4-cm warstwy wiążącej oraz 4-cm warstwy ścieralnej wraz z wykonaniem międzywarstwowego skropienia.