Trwa termomodernizacja budynku SKM

Siedziba Służb Komunalnych Miasta przechodzi diametralną metamorfozę. Dzięki termomodernizacji budynek przy ulicy Marklowickiej 21F zyska nie tylko na wyglądzie, ale również stanie się bardziej ekologiczny.

Prace związane z termomodernizacją budynku administracyjno-gospodarczego Służb Komunalnych Miasta rozpoczęły się w październiku 2020 roku. Dotychczas wykonano m.in. rozbiórkę obróbek blacharskich, kominów wraz z ich odtworzeniem, tynkowanie ścian piwnic pod izolację bitumiczną, ocieplono ściany budynku płytami styropianowymi. Ponadto zrobiono izolację ścian fundamentowych, odwodnienie dachu, rury spustowe z podłączeniem do studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej, wykonano drenaż i studzienki ściekowe.

Obecnie realizowane są prace związane z dostosowaniem pomieszczenia technicznego piwnicy budynku do nowego źródła ciepła, wymianą stolarki okiennej, instalacji grzewczej, w tym kaloryferów oraz montażem kotła gazowego.

W ramach termomodernizacji zostaną jeszcze wykonane następujące roboty budowlane: wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, pokrycie dachu papą, wymiana rynien, izolacje cieplne, przeciwdźwiękowe, przeciwwilgociowe i przeciwwodne, obsadzenie kratek wentylacyjnych oraz pozostałe obróbki blacharskie, położenie na elewacji tynku mozaikowego, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji odgromowej, wymiana źródła światła poprzez zastąpienie świetlówek tradycyjnych oświetleniem LED. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec maja 2021 r.

Termomodernizacja budynku administracyjno-gospodarczego SKM realizowana jest w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Galeria