UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Trwa przetarg na nowe oświetlenie w mieście

Właśnie trwa postępowanie przetargowe mające wyłonić wykonawcę prac związanych z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Wodzisławia Śląskiego. Planowane otwarcie przetargu odbędzie się 7 grudnia.

W ramach projektu pn. ”Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego” do końca czerwca 2021 r. oświetlenie zostanie wymienione w Parku Zamkowym, na Nowym Mieście - ul. Rybnicka, ul. Marklowicka, Osiedle XXX-lecia (ul. Leszka i Przemysława), na Starym Mieście - obok WCK, na ul. Małej, Stromej, Ofiar Oświęcimskich, Daszyńskiego, Ogrodowej i Cmentarzu przy ul. Bogumińskiej.

Celem projektu jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej w Wodzisławiu Śląskim poprzez uzyskanie oszczędności energii i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.
 
Projekt dofinansowany jest w ramach RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT.