UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Trwa Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny prowadzony jest całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Spis rolny jest prowadzony w gospodarstwach rolnych:

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
  • osób prawnych;
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
  • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

  • telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
  • bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Więcej informacji dot. Powszechnego Spisu Rolnego można znaleźć, klikając tutaj