UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Trwa nabór kandydatów do komisji konkursowych

Prezydent miasta Mieczysław Kieca zaprasza do składania kandydatur na członka komisji konkursowych.

  1. Kandydatura na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kliknij tutaj.
  2. Kandydatura na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r., kliknij tutaj.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć do 10 lutego 2020 r. Szczegóły dot. nowo ogłoszonych konkursów można uzyskać, kontaktując się z pracownikami Biura Spraw Społecznych (nr tel. 32 45 90 535).