UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Trwa nabór do programu „Aktywny samorząd”

Po raz kolejny osoby niepełnosprawne z terenu powiatu wodzisławskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który finansowany jest ze środków PFRON. Trwa nabór wniosków w ramach modułu pierwszego i drugiego.

Program składa się z dwóch części, tzw. modułów. Pierwszy dotyczy m.in. pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. To także pomoc w utrzymywaniu aktywności zawodowej. Drugi moduł obejmuje natomiast pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia osobom uczącym się w szkole policealnej, w kolegium lub szkole wyższej.

Co ważne, PFRON znacząco ułatwił osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu. Wniosek o dofinansowanie zarówno w ramach modułu pierwszego jak i drugiego można składać przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem https://sow.pfron.org.pl/. W celu złożenia dokumentów należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

MODUŁ I

Osoby z dysfunkcją narządu ruchu otrzymają pomoc w:

 • uzyskaniu prawa jazdy, także innej niż kategoria B,
 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja obu kończyn górnych),
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy na III poziomie jakości,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy na III poziomie jakości,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego ręcznego,
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku otrzymają pomoc w:

 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego

Osoby z dysfunkcją narządu słuchu otrzymają pomoc w:

 • uzyskaniu prawa jazdy, także innej niż kategoria B,
 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Możliwa jest również pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

W ramach MODUŁU I wnioski przyjmowane są w sposób ciągły od 1 marca do 31 sierpnia 2021 roku. Można je złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 bądź przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia.

MODUŁ II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym czyli dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej;
 • w kolegium;
 • w szkole wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorancie prowadzone przez szkoły wyższe) przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W ramach Modułu II przyjęte zostały dwa terminy przyjmowania wniosków:

 • od 1 marca do 31 marca 2021 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
 • od 1 sierpnia do 10 października 2021 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022) .

Wnioski w ramach Modułu II należy składać wyłącznie przez System Obsługi Wsparcia (SOW)

 Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PCPR [otwiera się w nowym oknie] lub pod numerem telefonu 32 455 14 30 wew. 33 lub 34.

 

źródło: Starostwo Powiatowe