To oni będą upowszechniać sport i rekreację w naszym mieście

Na początku roku prezydent miasta Mieczysław Kieca ogłosił konkurs ofert w sprawie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych miasta w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. Wiemy, kto zajmie się realizacją zadań w tym zakresie.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „KARLIK”, Fundacja Sfera Ruchu, Klub Sportów Walki „BOXING ODRA” i Stowarzyszenie Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To właśnie te organizacje zajmą się realizacją zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie naszego miasta w 2024 r.

Wysokość dotacji przeznaczonej na wsparcie realizacji zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „KARLIK” (tytuł zadania publicznego: "Rywalizacja sportowa") wyniesie 14,1 tys. zł, dla Klubu Sportów Walki „BOXING ODRA” (tytuł zadania publicznego: "IX Międzynarodowy Turniej Bokserski „Boxing Day” o puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego") - 22 tys. zł, dla Fundacji Sfera Ruchu (tytuł zadania publicznego: "Zawody Ninja Series Regionals - Wodzisław Śląski") - 15 tys. zł. Ponadto Stowarzyszenie Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku będzie upowszechniało sport i rekreację wśród seniorów w ramach zadania publicznego "Aktywni z wiekiem". Na ten cel będą mogli przeznaczyć 6 tys. zł.

Zarządzenie w tej sprawie wydał prezydent miasta Mieczysław Kieca [otwiera się w nowym oknie].