UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Termomodernizacja budynku SKM - umowa podpisana!

Dziś, tj. 1 października 2020 r. podpisana została umowa na termomodernizację budynku Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim.

24 lipca 2020 r. Służby Komunalne Miasta ogłosiły postępowanie na termomodernizację budynku administracyjno-gospodarczego SKM, realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim”.

W postępowaniu złożonych zostało 7 ofert, z których najkorzystniejszą złożył Zakład Remontowo-Budowlany BUDOLEX Stanisław Oleksy z Ujanowic.

Dziś, tj. 1 października 2020 r. podpisano umowy na termomodernizację budynku pomiędzy Służbami Komunalnymi Miasta w Wodzisławiu Śląskim a wykonawcą robót.

Zakres prac przewidzianych w ramach przedsięwzięcia obejmuje:

 • docieplenie izolacji ścian podziemia piwnicy,
 • wykonanie drenażu opaskowego i odprowadzeniem wody deszczowej z dachu,
 • docieplenie ścian zewnętrznych cokołu,
 • docieplenie ścian zewnętrznych parteru i piętra,
 • docieplenie stropodachu,
 • wymianę stolarki drzwiowej oraz okiennej,
 • wymianę rynien i rur spustowych,
 • montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników,
 • skucie gzymsów pod dachem,
 • remont (przemurowanie) kominów z cegły klinkierowej ponad połacią dachu,
 • wymianę instalacji odgromowej,
 • wymianę kotła węglowego na kocił gazowy dwufunkcyjny,
 • dostosowanie pomieszczenia technicznego piwnicy budynku do nowego źródła ciepła,
 • wymianę sieci centralnego ogrzewania z izolacją,
 • wymianę kaloryferów z zaworami termostatycznymi,
 • wymianę źródła światła ze świetlówek tradycyjnych na świetlówki LED.

Wartość umowy - zgodnie z kosztorysem ofertowym - wynosi 576 203,54 zł brutto, a zakończenie prac przewidziane jest na 31 maja 2021 r.

Kolejnym etapem prac dot. budynku SKM będzie ogłoszenie postępowania przetargowego na montaż instalacji fotowoltaicznej, które planowane jest na październik br.

Termomodernizacja budynku SKM jest częścią projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pierwszy etap projektu - termomodernizacja budynku OSP Radlin II - znajduje się aktualnie na etapie prac odbiorowych.

W najbliższych miesiącach miasto sukcesywnie będzie ogłaszać kolejne postępowania przetargowe na realizację kolejnych etapów projektu. Termin zakończenia realizacji całości projektu wyznaczony jest na koniec roku 2021.

Warto przypomnieć, że w ramach projektu planowane są prace termomodernizacyjne wraz z modernizacją instalacji c.o. oraz c.w.u w zakresie budynków użyteczności publicznej miasta, tj.:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie,

- Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 3,

- Ochotnicza Straż Pożarna Radlin II,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu-Jedłowniku,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu- Turzyczce,

- Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim.

Kluczowe efekty wynikające z realizacji projektu obejmują zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynkach, co przełoży się na obniżenie ich kosztów utrzymania, a także znaczącą poprawę komfortu użytkowników.