UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Termin wydawania żywności POPŻ

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia, że 20 lutego 2020 r. w godzinach od 8:00 do 17:15 w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pałacowa 5 będą wydawane produkty żywnościowe w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

źródło: MOPS