Teraz możesz sprawdzić jakość powietrza w swojej dzielnicy

Zdjęcie z sesji w ramach kampanii #ZdemaskujSmog.

Dzięki współpracy miasta z jedną z uczelni wyższych, w Wodzisławiu Śląskim zbudowana została nowa sieć pomiarowa zanieczyszczeń powietrza. Sieć objęła 9 punktów pomiarowych - czujników, które na stałe zamontowano na wybranych budynkach miejskich w poszczególnych dzielnicach.

Do tej pory w naszym mieście dane o jakości powietrza pozyskiwaliśmy ze stacji pomiarowej na ul. Gałczyńskiego, funkcjonującej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Cieszę się, że już teraz stan powietrza monitorować możemy dodatkowo dzięki dziewięciu nowym punktom pomiarowym. Co ważne, wykonanie i uruchomienie sieci nastąpiło zgodnie z planem, we właśnie trwającym okresie grzewczym - mówi prezydent miasta Mieczysław Kieca. - Warto podkreślić, że tej sieci pomiarowej nie było by w Wodzisławiu Śląskim, gdyby nie nasza współpraca z wykładowcami i studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, której na prace badawcze miasto udzieliło dotacji ze środków budżetu - dodaje.

Jak poinformowali pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, wyniki pomiarów stężenia pyłu w powietrzu PM10, PM2,5 i PM1,0 mają charakter poglądowy (kliknij tutaj, by odwiedzić stronę z odczytami).