UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Technologie dla ochrony środowiska gwarantem zatrudnienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że do końca września przyjmowane są zgłoszenia do projektu "Technologie dla ochrony środowiska gwarantem zatrudnienia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Projekt skierowany jest do 60 osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa śląskiego i zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu:

  • pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP,
  • pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne,
  • pracowników przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej,
  • pracowników przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej,
  • ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych.

W ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty 5 formami wsparcia:

  • doradztwem zawodowym połączonym w przygotowaniem Indywidualnego Planu Działań (26h),
  • indywidualnym poradnictwem psychologicznym (24h),
  • szkoleniem zawodowym zakończonym egzaminem zewnętrznym i możliwością uzyskania certyfikatu VCC oraz stypendium szkoleniowym (132h), do wyboru: Monter instalacji fotowoltaicznych Instalator pomp ciepła Zielony PR-owiec,
  • płatnym 3-miesięcznym stażem,
  • pośrednictwem pracy (8h).

Projekt realizuje firma NS Konsulting Sp. z o.o. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 533-317-632, e-mail: technologiedlaochrony@nskonsulting.pl

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu: http://www.projektynsk.pl/category/technologie-dla-ochrony-srodowiska/

 źródło: MOPS