Szykują się zmiany w Urzędzie Miasta

Podczas ostatniej konferencji prasowej prezydent Mieczysław Kieca przekazał informacje odnośnie do zaplanowanych przekształceń w strukturze Urzędu Miasta. Jedną z ważniejszych zmian jest utworzenie Wydziału Rozwoju i Dialogu Społecznego.

Reorganizacja Urzędu podyktowana jest programem wyborczym, który na nową, pięcioletnią kadencję zapowiedział prezydent. Program zakłada realizację 32 zadań z czterech różnych obszarów. Obszarami tymi są: przyjazna przestrzeń, nasza wspólnota, komfort życia i radość z życia. – W ramach tych zadań przechodzimy z bardzo mocnej polityki proinwestycyjnej, związanej z pozyskiwaniem funduszy unijnych z obecnej perspektywy finansowej, do bardzo mocnej polityki prorodzinnej, prospołecznej. Stawiamy na dbałość o nasz dom, na jak najlepsze wykorzystanie tego, co w nim mamy, poprawienie relacji i jeszcze większą troskę o wszystkich członków naszej wielkiej rodziny, jaką są mieszkanki i mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego – mówił podczas konferencji Mieczysław Kieca.

Prezydent bezpośrednio nadzorował będzie: Wydział Funduszy Zewnętrznych, Wydział Edukacji, Biuro Radców Prawnych, Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu, pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, inspektora ochrony danych, inspektora ds. BHP, Straż Miejską oraz – najpewniej – Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich i miejskie jednostki organizacyjne: Służby Komunalne Miasta i Zarząd Dróg Miejskich.

Mieczysław Kieca zapowiedział także utworzenie nowego, dużego wydziału, który znajdzie się wśród jego „resortów”. Będzie nim Wydział Rozwoju i Dialogu Społecznego, odpowiedzialny m.in. za projekt stopniowej realizacji wodzisławskiego Balatonu, stworzenie inkubatora kreatywności i twórczości oraz banku pomysłów na wydarzenia, a także politykę informacyjną UM. WRiDS będzie czuwać ponadto nad działalnością miejskich jednostek: Wodzisławskiego Centrum Kultury, Muzeum, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM”. Naczelnikiem nowej komórki zostanie obecna kierownik Biura Prezydenta Miasta i rzecznik UM Anna Szweda-Piguła.

Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent poinformował, że w nowej strukturze magistratu będzie miał tylko jednego zastępcę. Pozostanie nim obecna II zastępca PM Izabela Kalinowska. Ma ona docelowo sprawować pieczę nad takimi komórkami jak: Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego oraz spółka …Domaro, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, nowo utworzone Biuro Organizacji i Spraw Społecznych, odpowiedzialne m.in. za stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i klubów seniora, a także nad miejskimi jednostkami: Wodzisławskim Ośrodkiem Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży, Wodzisławską Placówką Wsparcia Dziennego „Dziupla”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Żłobkiem Miejskim.

Co ważne, z końcem stycznia na emeryturę przejdzie sekretarz miasta Wojciech Mitko. Na tym stanowisku zastąpi go dotychczasowy naczelnik Wydziału Informatyki Zbigniew Gamza. Komórki, za które będzie odpowiedzialny, to: Wydział Organizacyjny, Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych, Biuro Zamówień Publicznych, Biuro Administracyjno-Gospodarcze i Biuro Zarządzania Kryzysowego. Skarbnikiem miasta pozostanie Jacek Matyja, który nadal będzie opiekował się Wydziałem Finansów i Wydziałem Podatków.

Nadal trwają prace związane z reorganizacją Urzędu Miasta. Zmianom mogą ulec jeszcze np. nazwy nowych komórek organizacyjnych. Wdrożenie przekształceń planowane jest na początek 2019 r.

źródło: Gazeta Wodzisławska