Szkoły podstawowe

Lista szkół podstawowych w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkół nr 1:
- Publiczne Przedszkole nr 9,
- Szkoła Podstawowa nr 9.
ul. św. Wawrzyńca 11
44-304 Wodzisław Śląski
dyrektor: Urszula Marus
kontakt: 32/4569562, 32/4569601
adres e-mail: zs1@wodzislaw-slaski.pl
http://www.zsnr1wodzislaw.szkolnastrona.pl/

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Wałowa 5
44-300 Wodzisław Śląski
dyrektor: Justyna Orszulak
kontakt: 32/4530144, 32/4553546
adres e-mail: sp1@wodzislaw-slaski.pl
http://sp1wodzislawslaski.pl/

Szkoła Podstawowa nr 28
ul. Mieszka 10
44-300 Wodzisław Śląski
dyrektor: Leszek Wróbel
kontakt: 32/4564916
adres e-mail: sp28@wodzislaw-slaski.pl
https://sp28-wodzislaw.edupage.org/

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1:
- Szkoła Podstawowa nr 16,
- Publiczne Przedszkole nr 14.
ul. Konwaliowa 4
44-373 Wodzisław Śląski
dyrektor: Barbara Ferdyan-Tront
kontakt: 32/4562737
adres e-mail: zsp1@wodzislaw-slaski.pl
https://sp16wodzislaw.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2:
- Szkoła Podstawowa nr 8,
- Publiczne Przedszkole nr 8.
ul. Jastrzębska 136
44-304 Wodzisław Śląski
dyrektor: Mirosława Hojka
kontakt: 32/4554763
adres e-mail: zsp2@wodzislaw-slaski.pl
https://zsp2wodzislawslaski.edupage.org

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3:
- Szkoła Podstawowa nr 17,
- Publiczne Przedszkole nr 12.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
44-313 Wodzisław Śląski
dyrektor: Małgorzata Banasiak
kontakt: 32/7501253
adres e-mail: zsp3@wodzislaw-slaski.pl
https://www.zsp3wodzislaw.nstrefa.pl/wordpress

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4:
- Szkoła Podstawowa nr 4,
- Publiczne Przedszkole nr 4.
ul. Górnicza 7
44-307 Wodzisław Śląski
dyrektor: Sławomir Kubica
kontakt: 32/4561363
adres e-mail: zsp4@wodzislaw-slaski.pl
http://zsp4wodzislawslaski.szkolnastrona.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5:
- Szkoła Podstawowa nr 21,
- Publiczne Przedszkole nr 11.
ul. Chrobrego 308
44-313 Wodzisław Śląski
dyrektor: Lucyna Tytko
kontakt: 32/4564912
adres e-mail: zsp5@wodzislaw-slaski.pl
www.zsp5wodzislawslaski.szkolnastrona.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6:
- Szkoła Podstawowa nr 15,
- Publiczne Przedszkole nr 13.
ul. Młodzieżowa 47
44-373 Wodzisław Śląski
dyrektor: Ewa Sosna
kontakt: 32/4561517
adres e-mail: zsp6@wodzislaw-slaski.pl
http://www.szkola.kokoszyce.net

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7:
- Szkoła Podstawowa nr 5,
- Publiczne Przedszkole nr 5.
ul. 26 Marca 66
44-300 Wodzisław Śląski
dyrektor: Jacek Dojka
kontakt: 32/4553736
adres e-mail: zsp7@wodzislaw-slaski.pl
www.zsp7.wodzislaw-slaski.pl

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. ks. A. Roboty 7
44-300 Wodzisław Śląski
dyrektor: Joanna Kulińska
kontakt: 32/4563127
adres e-mail: sp2@wodzislaw-slaski.pl
https://sp2wodzislawslaski.pl/

Szkoła Podstawowa nr 3
ul. 26 Marca 9
44-286 Wodzisław Śląski
dyrektor: Grzegorz Topol
kontakt: 32/4552358
adres e-mail: sp3@wodzislaw-slaski.pl
https://sp3wodzislaw.edupage.org/

Szkoła Podstawowa nr 10
Os. XXX-lecia 63
44-286 Wodzisław Śląski
dyrektor: Grzegorz Korzeń
kontakt: 32/4565450
adres e-mail: sp10@wodzislaw-slaski.pl
https://www.sp10wodzislaw.pl/