UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Szkolenie w ramach Programu "Czyste Powietrze"

5 lipca 2018 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w odbyło się kolejne szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej realizowane w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Jednym z działań Programu jest włączenie pracowników socjalnych w działania informacyjne w ramach pracy socjalnej w zakresie efektywnego wykorzystania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskania dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzewania domu/mieszkania w ramach dodatków mieszkaniowych. Szkolenie przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej obejmowało tematykę związaną z poprawą jakości powietrza, aspektami ochrony środowiska, termomodernizacją budynków mieszkalnych, odnawialnymi źródłami energii w sektorze mieszkaniowym oraz aspektami prawidłowego użytkowania mieszkań i domów.

Poniżej przedstawiamy materiały szkoleniowe dotyczące Programu "Czyste Powietrze" oraz działań, jakie należy podjąć w celu poprawy jakości powietrza w naszym mieście i w całym kraju. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z umieszczonymi informacjami, które mogą pomóc w wielu kwestiach, czy to związanych z ogrzewaniem domu, czy też jego termomodernizacją.

Zachęcamy do pobrania materiałów szkoleniowych:

źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej