Szkolenia z obsługi systemu iPFRON+

PFRON zaprasza na szkolenie z nowego systemu iPFRON+ w Katowicach. System iPFRON+ umożliwiać będzie składanie wniosków aplikacyjnych i rozliczanie środków dla wszystkich obecnych oraz przyszłych Programów Wsparcia PFRON, które realizowane są bezpośrednio przez Fundusz.

Sztandarowym przedsięwzięciem PFRON w zakresie nowoczesnych systemów informatycznych
obsługiwanych za pomocą przeglądarek internetowych jest budowa systemu informatycznego
„Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON - System iPFRON+”.

PFRON zaprasza na szkolenie z nowego systemu iPFRON+ w Katowicach. System iPFRON+
umożliwiać będzie składanie wniosków aplikacyjnych i rozliczanie środków dla wszystkich
obecnych oraz przyszłych Programów Wsparcia PFRON, które realizowane są bezpośrednio przez Fundusz. Ale w pełni elektroniczna obsługa spraw to nie wszystko. iPFRON+ będzie pierwszym systemem PFRON, który umożliwi Beneficjentom wsparcia dostęp do spersonalizowanych danych dotyczących udzielanej im pomocy, ocenę jakości otrzymanego wsparcia oraz zgłoszenia akcesu do projektów finansowanych ze środków PFRON.

System tworzony jest z naciskiem na jego dostępność dla szerokiego grona użytkowników

Dostępność rozumianą znacznie szerzej, niż tylko zgodność z zaleceniami WCAG 2.1. Dostępność rozumianą jako wsparcie najnowszych narzędzi, takich jak: dyktowanie treści wniosków, wsparcie wirtualnego asystenta czy rozbudowaną pomoc kontekstową. Wreszcie dostępność rozumianą jako przemyślane i szeroko konsultowany interfejs graficzny.

W tym roku sukcesywnie uruchamiane będą nabory wniosków w poszczególnych programach wsparcia. Konkurs o zlecenie realizacji zadań organizacjom pozarządowym także odbędzie się z wykorzystaniem nowego systemu. Rejestracja w Systemie iPFRON+ - YouTube [otwiera się w nowym oknie]

Szkolenia z obsługi systemu iPFRON+

Na szkolenia zapraszone są wszystkie osoby, które zawodowo działają na rzecz osób
niepełnosprawnych. Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się ze sposobem pracy w
systemie. Będzie okazją do poznania funkcjonalności nowego narzędzia i swobodnego poruszania
się po nim, a co za tym idzie, szybkiego składania wniosków o dofinansowanie z PFRON.

Żeby zapisać się na szkolenie, wystarczy kliknąć w link i wypełnić formularz: Szkolenia stacjonarne - iPfron+. Szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne, uczestnik pokrywa jedynie koszty
dojazdu. Najbliższe szkolenia stacjonarne odbywają się w Katowicach w dniach 7 i 8 lutego oraz 21 i 22 lutego, aby się na nie zapisać, trzeba kliknąć w link i wypełnić formularz, 07-08.02.2023 Katowice szkolenie stacjonarne - iPfron+ [otwiera się w nowym oknie] lub 21-22.02.2023 Katowice szkolenie stacjonarne - iPfron+ [otwiera się w nowym oknie]. Do dyspozycji pozostają także szkolenia internetowe: Szkolenia online - iPfron+ [otwiera się w nowym oknie].

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji
programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i
otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025, albo wejdź na stronę główną - iPfron+ [otwiera się w nowym oknie].

źródło: PFRON