UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Szkoła Inicjatyw Strażniczych - trwa nabór

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza mieszkańców Wodzisławia Śląskiego do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. SIS to cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców gmin i miast, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 grudnia.

Co oferuje SIS?

  • 10 webinariów i 3 szkolenia stacjonarne z zakresu praw człowieka, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców.

  • Kontakt z osobami z całej Polski północno-zachodniej, które prowadzą działania watchdogowe.

  • Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły);

  • Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Kto może wziąć udział w szkoleniach?

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałaby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych.

Więcej informacji o kursie można znaleźć pod adresem: siecobywatelska.pl/sis [otwiera się w nowym oknie].

Na zgłoszenia czekamy do 5 grudnia 2021 r. - zachęcają i informują organizatorzy.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych organizowana jest w ramach projektu "Szkoła Inicjatyw Strażniczych - 2 regiony". Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Formularz zgłoszeniowy [otwiera się w nowym oknie].

źródło: Sieć Obywatelska Watchdog Polska