Szachy w wodzisławskich szkołach

W dniu 27.08.2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta, Uczniowskim Klubem Sportowym „Baszta” i Śląskim Związkiem Szachowym w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Centrum Szkolenia Szachowego w Wodzisławiu Śląskim. Porozumienie określa zasady współpracy.

Centrum Szkolenia Szachowego realizując program szkolenia młodzieży zobowiązuje się do:

- zapewnienia bazy szkoleniowej pozwalającej na prowadzenie zajęć szkoleniowych z szachów;

- podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, instruktorów i trenerów, rozwój infrastruktury sportowej oraz rozwoju CSS;

- szkolenia dzieci i młodzieży o charakterze pozaklubowym;

- realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Miasta Wodzisław Śląski w zakresie powszechnej nauki gry w szachy i rozwoju klas sportowych szachowych.

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia szachowe będą realizowane we wszystkich klasach II i III szkół podstawowych oraz w przedszkolach.  W Szkole Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim jest realizowana nauka gry w szachy na dodatkowych zajęciach  na poziomie klas I-III. Tam też docelowo mają powstać klasy sportowe w tej dyscyplinie. Wyspecjalizowaną kadrę zapewnia UKS „Baszta”.