UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Święto pracowników socjalnych

21 listopada to szczególny dzień dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym dniu przypada bowiem Dzień Pracownika Socjalnego.

Święto wszystkich pracowników służb społecznych to doroczna okazja do podsumowania codziennej pracy, którą wykonują nie tylko pracownicy socjalni ale i wszystkie osoby zatrudnione w Ośrodku na rzecz drugiego człowieka.

- Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej nie jest zwykłą pracą. To misja, która wymaga ogromnej wrażliwości, cierpliwości, wyrozumiałości, odpowiedzialności i wielkiej empatii. Praca na rzecz społeczeństwa nie jest łatwa i nie zawsze doceniana. W tym miejscu chciałabym jednak podkreślić, że mamy w swoich strukturach wykwalifikowanych pracowników z których zaangażowania i wykonywania obowiązków jestem usatysfakcjonowana - wyjaśniała Elwira Palarczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dzień Pracownika Socjalnego, to również okazja do życzeń i podziękowań.

- W tym szczególnym dniu składam wyrazy uznania i podziękowania za zaangażowanie i trud wkładany w codzienną pracę. Życzę jak najwięcej satysfakcji z codziennych kontaktów z ludźmi, którym pomagamy, zadowolenia z wykonywanej pracy, chęci do poszukiwania dróg rozwoju oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Życzenia kieruję do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wszystkich osób i instytucji, które współpracują z nami na rzecz poprawy jakości życia wielu ludzi - życzyła dyrektor Ośrodka. 

Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku, w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy ówczesnej opieki społecznej, świadomi konieczności zmian w istniejącym wówczas systemie. Był to ważny moment w historii pomocy społecznej, spotkanie zaś było symbolicznym wydarzeniem, które wyznaczyło datę święta pracowników socjalnych. Dzień Pracownika Socjalnego jest formą wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrzeżenia roli i znaczenia ich pracy oraz sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego.

Nadmieńmy, że w Dniu Pracownika Socjalnego obchodzony jest również Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

źródło: MOPS