UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Światowy Dzień Zdrowia. Nasza planeta, nasze zdrowie

Hasłem Światowego Dnia Zdrowia w roku 2022 jest „Nasza planeta, nasze zdrowie”. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w środku pandemii, zanieczyszczonej planety, nasilających się chorób, takich jak rak, astma, choroby serca w ramach obchodów 7 kwietnia, skupia globalną uwagę na pilnych działaniach niezbędnych do utrzymania zdrowia ludzi i planety. Dlatego też WHO wspiera ruch na rzecz tworzenia społeczeństw koncentrujących się na dobrym samopoczuciu.   

Oszacowano, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych przyczynami środowiskowymi, których można uniknąć. Obejmuje to kryzys klimatyczny, który jest największym pojedynczym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości. Kryzys klimatyczny to także kryzys zdrowotny. 

Nasze decyzje polityczne, społeczne i handlowe napędzają kryzys klimatyczny i zdrowotny. Ponad 90% ludzi oddycha niezdrowym powietrzem wynikającym ze spalania paliw kopalnych. W ogrzewanym świecie komary rozprzestrzeniają choroby dalej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Ekstremalne zjawiska pogodowe, degradacja gruntów i niedobór wody powodują przemieszczanie się ludzi i wpływają na ich zdrowie. Zanieczyszczenia i tworzywa sztuczne znajdują się na dnie naszych najgłębszych oceanów, najwyższych gór, i trafiły do ​​naszego łańcucha pokarmowego. Systemy produkujące wysoko przetworzoną, niezdrową żywność i napoje napędzają falę otyłości, zwiększając liczbę nowotworów i chorób serca, jednocześnie generując jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Czy wiesz, że:

 • Zanieczyszczenie powietrza co minutę zabija 13 osób z powodu raka płuc, chorób serca i udarów. Przestań spalać paliwa kopalne, takie jak ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny.
 • Dziewięć na dziesięć osób oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Przestań spalać paliwa kopalne, takie jak ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny.
 • Spalanie paliw kopalnych, takich jak ropa, węgiel i gaz ziemny, powoduje zanieczyszczenie powietrza. Trzymaj paliwa kopalne w ziemi dla zdrowej planety i zdrowego mnie.
 • Zmiana klimatu stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, powodując choroby, takie jak rak, astma, choroby serca i choroby przenoszone przez komary, takie jak denga.
 • 3,6 miliarda ludzi na całym świecie nie ma bezpiecznych toalet. Nieoczyszczone ludzkie odpady degradują ekosystemy i ludzkie zdrowie.
 • 2 miliardom ludzi na całym świecie brakuje bezpiecznej wody pitnej. Chroń źródła wody, zapobiegając przedostawaniu się ścieków, odpadów i chemikaliów do naszych jezior, rzek lub wód gruntowych.
 • Co roku 829 000 ludzi umiera z powodu biegunki spowodowanej zanieczyszczoną wodą i złymi warunkami sanitarnymi.
 • Bezpiecznie zarządzaj odpadami medycznymi. Zranienia igłą z wyrzuconych strzykawek mogą powodować zapalenie wątroby typu B, C i choroby zakaźne. Emisje ze spalania opieki zdrowotnej mogą zwiększać liczbę nowotworów.
 • Tytoń zabija ponad 8 milionów ludzi każdego roku i jest bardzo uzależniający. Jest głównym czynnikiem ryzyka raka, chorób serca i płuc. Każdego roku ścina się 600 milionów drzew, aby wyprodukować 6 bilionów papierosów, co zmniejsza ilość czystego powietrza, którym oddychamy. Bez tytoniu.
 • Tytoń zabija; uprawa tytoniu szkodzi planecie. Utrzymuj swoje ciała i środowisko wolne od tytoniu.
 • Nasza planeta, nasze zdrowie: oczyść nasze powietrze, wodę i żywność.
 • Nasza planeta, nasze zdrowie: wyobraź sobie na nowo naszą gospodarkę, społeczeństwo, zdrowie.
 • Rosnące temperatury i powodzie spowodowane zmianami klimatycznymi naraża na ryzyko zarażenia gorączką denga dodatkowe 2 miliardy ludzi.
 • Zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu może nasilać choroby układu oddechowego, zwłaszcza astmę. Dobrze zaplanowane systemy transportu publicznego, w tym bezpieczne chodzenie i jazda na rowerze, mogą poprawić jakość powietrza, złagodzić zmiany klimatyczne i zapewnić dodatkowe korzyści zdrowotne.

źródło: gov.pl