UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Świadczenie za udzielenie schronienia uchodźcom

Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego, którzy zdecydowali się przyjąć pod swój dach obywateli Ukrainy, mogą ubiegać się o wypłatę 40 zł dziennie na osobę.

Jak można składać wnioski?

  • wnioski przyjmowane są od poniedziałku, 28 marca od godz. 08.00 - wizytę należy uprzednio umówić,
  • na jednym wniosku można wpisać wszystkie dotychczasowe pobyty ukraińskich rodzin,
  • świadczenie przyznawane jest przez maksymalnie 60 dni. Istnieje możliwość przedłużenia w  uzasadnionych przypadkach za zgodą wojewody,
  • wizytę można umówic pod nr tel: 32 45 90 666.

Do pobrania:


Co jest wymagane przy składaniu wniosku?

  • imię i nazwisko, PESEL lub NIP składającego wniosek,
  • PESEL lub numer dowodu tożsamości osób, które znalazły schronienie w prywatnych lokalach. Wskazanie we wniosku numeru PESEL, znacznie usprawni i przyspieszy wypłatę świadczenia,
  • wskazanie okresu zakwaterowania oraz liczby przyjętych osób oraz adresu pobytu.

Wnioski będą weryfikowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Mieszkańcy składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, informacje w nich zawarte muszę być zgodne z prawdą.