Świadczenia zdrowotne - przyznano dofinansowanie

Wiadomo już, kto został wybrany do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w roku 2019.

Świadczeń zdrowotnych udzieli "Fenix Psychoterapia Uzależnień" spółka z o.o. - Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (ul. Pawła Pośpiecha 1A). Wodzisławska spółka będzie realizować takie zadania, jak:

  • udzielanie świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu (tzw. after care) dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowy program terapii w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym,
  • udzielanie świadczeń z zakresu terapii dla osób uzależnionych, w tym wczesnej diagnostyki i krótkiej interwencji dla osób pijących szkodliwie i ryzykownie,
  • udzielanie świadczeń terapeutycznych dla młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem,
  • udzielanie świadczeń z zakresu psychoterapii dla osób współuzależnionych,
  • udzielanie świadczeń z zakresu pomocy psychospołecznej i edukacyjnej dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży.

Najwyższa przyznana kwota na realizację pojedynczego działania to ponad 25 tys. zł. Szczegóły o wysokości dotacji znajdziecie w zarządzeniu prezydenta miasta (kliknij tutaj).