Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendia Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które nie ukończyły 25 roku zycia i wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.  Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu zyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.

Wnioski przyjmowane są do dnia 5 kwietnia 2018 roku.

Na stronie internetowej: https://www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom/informacje-szczegolowe-i-skladanie-wniosku dostępne są szczegółowe informacje na temat programu i mogą Państwo poprzez naciśnięcie przycisku aplikuj uruchomić proces rekrutacji.

 

źródło: spes.org.pl