Struktura Urzędu Miasta

Wydziały, referaty, biura

W wodzisławskim magistracie znajduje się kilkanaście wydziałów, referatów i biur. Poniżej przedstawiamy je wraz z osobami zarządzającymi:

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego realizuje zadania wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy - ogólne rozporządzenie o ochronie danych.