Straż miejska

Zadania i obowiązki

Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim to jedna z pierwszych tego typu organizacji w Polsce. Wśród głównych zadań strażników znajdziemy między innymi czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Godziny pracy

W jakich godzinach urzędują dyżurny, służba patrolowa czy sekretariat?

Dane teleadresowe

W tym miejscu można znaleźć adres do korespondencji, dane dotyczące siedziby Straży Miejskiej czy przydatne numery telefonów.

Struktura

Od 1 kwietnia 2012 roku Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego została umiejscowiona w strukturze Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego na prawach wydziału. Jak wygląda schemat organizacyjny tej jednostki?