UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Startuje rekrutacja do przedszkoli

18 marca o godz. 8:00 ruszyła rekrutacja do wodzisławskich publicznych przedszkoli. Potrwa ona do 25 marca, do godz. 9:00. Nowy termin rekrutacji do szkół podstawowych zostanie dopiero ustalony. Będzie zależny od daty przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Wodzisław Śląski oraz określenia ich granic obwodów od 1 września 2019 r.

Rekrutacja jest prowadzona w systemie elektronicznym. Nabór do publicznych przedszkoli, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym, jest realizowany przy pomocy systemu na stronie internetowej: www.wodzislawslaski.przedszkola.vnabor.pl. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są tutaj.

Wraz z wnioskami o przyjęcie do przedszkoli należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, 27 lutego, radni przyjęli uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie do publicznych przedszkoli, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym, a także w sprawie zmiany analogicznej uchwały dotyczącej rekrutacji do szkół podstawowych. Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie www.wodzislawslaski.esesja.pl.

W razie pytań prosimy kontaktować się z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta (nr tel. 32 45 90 538).

Przyjęta uchwała

UCHWAŁA NR VI/34/19 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie do publicznych przedszkoli, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym