Start nowej edycji Funduszu Inicjatyw Społecznych

Trwa druga edycja Funduszu Inicjatyw Społecznych, w ramach którego mieszkańcy ponownie będą mogli starać się o wsparcie realizacji swoich pomysłów. W tym roku w puli FIS-u także znalazło się 100 tys. zł.

Podobnie, jak w zeszłym roku, środki w ramach Funduszu mogą zostać przeznaczone na kulturę oraz sportowe wydarzenia. Wśród preferowanych wydarzeń są te, organizowane z myślą o lokalnej społeczności, planowane przy wykorzystaniu miejskich obiektów, upamiętniające jubileusze: obchody trzydziestolecia wyborów z 1989 r., piętnastolecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 50. Dni Miasta.

Kto może zgłosić swój projekt?

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, grupy inicjatywne mieszkańców miasta oraz organizacje pozarządowe na zasadach określonych w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na każdy projekt będzie można otrzymać maksymalnie 10 tys. zł z puli 100 tys. zł.

Jak zgłosić swój projekt?

Organizacje pozarządowe będą miały możliwość pozyskania środków w ramach tzw. małych grantów. W przypadku osób, które nie działają w organizacjach, pomysły także należy zgłaszać pisemnie.

Wnioski i pomysły można składać w Biurze Obsługi Klienta. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 32 459 05 35, 32 459 05 36.

Do pobrania:

Wniosek o realizację zadania w ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych

Formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego z art. 19a

Formularz oferty zadania publicznego z art. 19a