UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Staramy się o środki na modernizację Balatonu

Podejmujemy działania w kierunku modernizacji Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton". Inwestycja miałaby zostać zrealizowana przy znacznym wsparciu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Miasto złożyło w tej sprawie wniosek.

Ośrodek Rekreacyjny "Balaton" to miejsce gdzie można zażyć kąpieli, odpocząć, poczuć dawkę adrenaliny. Balaton cieszy się ogromną popularnością nie tylko wśród mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, ale i pobliskich miast.

W ramach modernizacji przewidziano m.in. budowę pomieszczeń do obsługi Ośrodka, pomieszczeń magazynowych, boisk do siatkówki plażowej, parkingu dla rowerów, placu zabaw, pomostu rekreacyjnego, deptaka, strefy workout, kręgu ogniskowego z tarasem widokowym, małej architektury (ławy, prysznice, kosze). W planach jest także przebudowa nawierzchni i towarzyszącej infrastruktury technicznej. Ważnym elementem inwestycji będzie również zagospodarowanie plaży z późniejszą możliwością jej wydzielenia. Dodatkowo w ramach projektu planuje się budowę drogi wewnętrznej do akwenu wraz z wykonaniem miejsc postojowych.

Całkowita wartość inwestycji to ok. 14,2 mln zł., wnioskowane dofinansowanie wynosi zaś ponad 12 mln zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład ma być wsparciem inwestycyjnym dla samorządów. Dotacje mają pokryć zdecydowaną większość kosztów realizacji zadań wskazanych przez gminy, powiaty, czy województwa. Szczegółowe informacje dot. Funduszu można znaleźć na stronie internetowej www.gov.pl/web/polski-lad [otwiera się w nowym oknie].