Stanowisko Rady Miejskiej ws. zachowania cen biletów KŚ

30 listopada 2022 roku Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zachowania konkurencyjności cen biletów Kolei Śląskich w stosunku do cen biletów PKP Intercity oraz o przywrócenie biletów liniowych na odcinkach linii S71: Chałupki - Wodzisław Śląski i Wodzisław Śląski - Radlin, jak również przywrócenie kursów do Bogumina.

Stanowisko Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu miasta Wodzisławia Śląskiego Rada Miejska może podejmować w formie uchwały stanowiska zawierające oświadczenia w określonej sprawie. Towarzystwo Entuzjastów Kolei z Wodzisławia Śląskiego złożyło petycję w sprawie zachowania konkurencyjności cen biletów Kolei Śląskich w stosunku do cen biletów PKP Intercity oraz o przywrócenie biletów liniowych na odcinkach linii S71: Chałupki - Wodzisław Śląski i Wodzisław Śląski - Rybnik, jak również przywrócenie kursów do Bogumina. Mając na celu dobro mieszkańców Wodzisławia Śląskiego Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego popiera apel TEK-u. Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego apeluje do Pana Prezydenta Miasta oraz Starosty Powiatu Wodzisławskiego o poparcie stanowiska komisji.

Uchwała Nr LIII/540/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30.11.2022 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zachowania konkurencyjności cen biletów Kolei Śląskich w stosunku do cen biletów PKP Intercity oraz o przywrócenie biletów liniowych na odcinkach linii S71: Chałupki - Wodzisław Śląski i Wodzisław Śląski - Radlin, jak również przywrócenie kursów do Bogumina [otwiera się w nowym oknie].