Stanowisko Rady Miejskiej ws. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

23 lutego 2022 roku Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska w związku z planowanym przeniesieniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Wodzisławia Śląskiego do Radlina.

Stanowisko Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Wodzisław Śląski jest nie tylko stolicą powiatu wodzisławskiego i siedzibą władz powiatowych, ale przede wszystkim znajduje się w samych centrum powiatu, co oznacza, że umiejscowienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w naszym mieście w największym stopniu zapewnia równy dostęp wszystkim mieszkańcom. Wodzisław Śląski jest też najlepiej skomunikowany z pozostałymi gminami, co ma olbrzymie znaczenie dla tej części mieszkańców powiatu, dla których podstawowym środkiem transportu jest komunikacja publiczna. Dlatego Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego wyraża sprzeciw wobec planów przeniesienia poradni do Radlina, oceniając, że takie rozwiązanie będzie miało negatywne skutki nie tylko dla wodzisławian, ale dla mieszkańców większości gmin powiatu.

 

 

Rada Miejska apeluje do radnych reprezentujących Wodzisław Śląski w Radzie Powiatu Wodzisławskiego o poparcie stanowiska i podjęcie działań, które zapobiegną wyprowadzeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze stolicy powiatu.

 

 

Przeniesienie poradni będzie miało negatywne konsekwencje dla mieszkańców gmin położonych na południu powiatu, dlatego Rady Gminy Lubomi, Gorzyc, Godowa i Mszany prosimy o poparcie stanowiska Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

Uchwała nr XLII/417/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 23 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia stanowiska w związku z planowanym przeniesieniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Wodzisławia Śląskiego do Radlina [otwiera się w nowym oknie].