Stanowisko Rady Miejskiej ws. połączenia kolejowego

22 czerwca 2022 roku Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska w związku z planowaną odbudową połączenia kolejowego na trasie Wodzisław Śląski-Jastrzębie-Zdrój oraz obawami mieszkańców.

Stanowisko Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Rada Miejska tej kadencji dwukrotnie zabierała głos w sprawie rozwoju połączeń kolejowych. W kwietniu 2019 roku Rada Miejska poparła przywrócenie połączenia kolejowego Wodzisław Śląski - Jastrzębie Zdrój zgodnie z założeniem przyjętym w rządowym "Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+", a w maju 2020 roku apelowała o podjęcie działań, które będą zmierzały do wyboru takiego wariantu przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości, który umożliwi lokalizację przystanku kolejowego KDP na terenie Wodzisławia Śląskiego.

 

 

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego rozumie mieszkańców zaniepokojonych o los swoich nieruchomości i działek w związku z niejasnościami dotyczącymi powstającego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego Kolei Dużych Prędkości na linii Katowice-Ostrawa wraz z odnogą do dworca kolejowego Wodzisław Śląski. Szczególnie wariant przebiegający przez dzielnicę Wilchwy w swoim wstępnym przebiegu mocno ingeruje w istniejącą zabudowę. Uważamy, że konsultacje społeczne w sprawie tak wrażliwej powinny być prowadzone w zdecydowanie szerszym wymiarze, a bezpośrednio zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz władze gmin powinni otrzymać wszystkie dostępne dane w sprawach ich dotyczących. Dlatego działania obecnie prowadzone przez wykonawcę za niewystarczające.

 

 

Jednocześnie Rada Miejska uznaje, że nowe połączenie kolejowe jest szansą dla Wodzisławia Śląskiego. Kolej to transport przyszłości, który w związku z coraz większym zakorkowaniem miast, coraz większą świadomością ekologiczną i postępem technologicznym będzie cieszył się coraz większą popularnością. Nowa trasa otwiera możliwość nie tylko szybkiego dojazdu w kierunku Warszawy i innych głównych miast polskich oraz europejskich, ale także utworzenia połączeń w Beskidy lub pętli pomiędzy głównymi miastami Subregionu Zachodniego, która będzie alternatywą dla połączeń autobusowych. Sytuacja, w której dogodny dojazd do stacji KDP będą mieli mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, Żor, Rybnika czy Mikołowa, a zostaną go pozbawieni wodzisławianie, będzie przyczyni się do spadku znaczenia naszego miasta oraz będzie niekorzystna dla funkcjonowania Centrum Przesiadkowego odnowionego ze środków unijnych.

 

 

Dlatego Rada Miejska opowiada się za ideą budowy Kolei Dużych Prędkości wraz z odnogą pomiędzy Wodzisławiem Śląskim z Jastrzębiem Zdrój, jednak nie akceptuje żadnego z przedstawionych wariantów ponieważ w przedstawionych wariantach przebieg linii kolejowej będzie bardzo kolidował z istniejącą zabudową mieszkalną, sakralną oraz terenami inwestycyjnymi.

 

 

Rada Miejska oczekuje, że Prezydent Miasta będzie aktywnie uczestniczył we wszelkiego rodzaju konsultacjach i negocjacjach oraz skutecznie przekonywał decydujących do przyjęcia takiego wariantu, który uwzględni zarówno interesy mieszkańców, jak i przyczyni się do rozwoju Miasta.

 

Uchwała nr XLVI/475/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w związku z planowaną odbudową połączenia kolejowego na trasie Wodzisław Śląski-Jastrzębie-Zdrój oraz obawami mieszkańców [otwiera się w nowym oknie].