Środowisko

Nabór uzupełniający do projektu

Wodzisław Śląski walczy o poprawę jakości powietrza. Z każdej strony słychać apele o wymianę kopciuchów na nowoczesne źródła ogrzewania. W mieście realizowany jest program dotacyjny dla mieszkańców, który ma przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i tym samym obniżyć poziomy stężeń zanieczyszczeń. Wodzisławianie również aktywnie włączyli się w walkę o czyste powietrze, biorąc udział w realizowanych przez miasto programach. Program „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”, daje możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych. Jutro, tj. 2 grudnia rusza nabór uzupełniający wniosków, który potrwa do 10 stycznia 2023 r.

Gospodarowanie ściekami

Miasto realizując ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, dostarcza do mieszkańców wraz z decyzją podatkową zgłoszenia do ewidencji. Wodzisławianie proszeni są o wypełnienie wspomnianego formularza i złożenia go Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego w Biurze Obsługi klienta lub przesłanie na adres e-mailowy.