Sprawdźcie, co słychać w Straży Miejskiej

762 - tyle razy wodzisławscy strażnicy miejscy interweniowali w okresie pomiędzy 3 stycznia a 6 lutego. Jakie były główne zadania funkcjonariuszy? Tego dowiecie się z poniższego sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Wodzisławia Śląskiego (3.01-6.02.2018 r.)

 • W danym okresie nałożono 30 mandatów karnych, zastosowano pouczenia wobec 54 osób, skierowano 4 wnioski o ukaranie.
 • Ogółem strażnicy przeprowadzili 762 interwencje, w trakcie których wylegitymowano 416 osób.
 • Mieszkańcy przekazali dyżurnemu Straży Miejskiej 224 zgłoszenia.
 • Przeprowadzono 309 kontroli kotłowni w zakresie spalania odpadów w piecach oraz 22 kontrole posesji w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Wystawiono 59 zawiadomień o popełnieniu wykroczenia w związku z niewłaściwym parkowaniem samochodów.
 • Zgłoszono właściwym instytucjom informacje o 16 różnego rodzaju awariach, usterkach, brakach pokryw na studzienkach, uszkodzonych znakach, dziurach itp. oraz 9 uwag dotyczących zimowego utrzymania dróg.
 • Przeprowadzono 16 interwencji z osobami bezdomnymi oraz 7 z osobami nietrzeźwymi.
 • Strażnicy ujęli i przewieźli do przytuliska na terenie Służb Komunalnych Miasta 12 bezpańskich psów oraz podjęli 31 innych interwencji związanych ze zwierzętami.
 • Przeprowadzono 84 kontrole miejsc zagrożonych występowaniem różnego rodzaju wykroczeniami.

 • Strażnicy z ekopatrolu przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dot. bezpiecznego spędzania czasu w trakcie zimowych ferii w 7 placówkach szkolnych.

 • Podjęto 1 interwencję w sprawie porzuconego, nieużytkowanego pojazdu.

 • Pracownicy monitoringu reagowali 5 razy na zauważone na kamerach zdarzenia.

 • Funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnili obowiązki ochrony Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w godzinach nocnych oraz brali udział w zabezpieczeniu ładu i porządku w trakcie wiecu na Rynku.