Sprawdzają nowoczesne technologie

Realizujemy kolejny program, który skierowany jest do uczniów wodzisławskich placówek oświatowych. Mowa o projekcie „Nowoczesne technologie bez granic”.

Na początku listopada uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 odwiedzili ostrawskich przyjaciół ze Szkoły Podstawowej im. Košaře w Ostrawie.

W ramach działania kluczowego projektu odbyły się warsztaty w wydziale robotyki Politechniki Ostrawskiej. Uczestnicy programu dowiedzieli się, czym jest robotyka oraz gdzie można się z nią spotkać w regionie przygranicznym (fabryki samochodów, pokazy robotów wojskowych, usługowych i przemysłowych) oraz wzięli udział w grupowych polsko-czeskich zajęciach.

Ponadto uczniowie mieli sposobność uczestniczenia w programie edukacyjnym w Świecie Techniki w Dolni Oblasti Vitkowice, podczas którego odbyły się warsztaty z podstaw programowania. W ramach zajęć korzystano m.in. z miniaturowego robota Ozobota - interaktywnego narzędzia rozwijającego kreatywność i logiczne myślenie. Ozobot używa unikalnego języka kolorów do komunikacji, opartego na różnych odcieniach zieleni, niebieskiego, czerwonego i czarnego, przy czym każdy odcień oznacza inne polecenie dla robota.

Rewizytę czeskich dzieci w Wodzisławiu Śląskim zaplanowano na 24 listopada. Wspólne polsko-czeskie zajęcia odbędą się w Oświatowym Centrum Nauki i Techniki w Wodzisławiu Śląskim.

Projekt jest realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP.