UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Sprawdź wyniki badania wody w "Balatonie"

Woda z wodzisławskiego „Balatonu” regularnie poddawana jest badaniom w celu ustalenia, czy jej jakość jest odpowiednia. Ostatnie próbki zostały pobrane na początku sierpnia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim wydał orzeczenie, z którego wynika, że w badanym zakresie woda w „Balatonie” spełnia wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

W ostatnim czasie próbki wody pobrano również z kilku innych miejsc w Wodzisławiu Śląskim: naprzeciw dworca PKP oraz przy ulicach Marklowickiej i Jastrzębskiej. Woda w badanym zakresie spełnia wymagania stawianie wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szczegóły znajdziecie w załączonych dokumentach.

Ocena jakości wody - Balaton

Ocena jakości wody - okolice dworca PKP

Ocena jakości wody - ul. Jastrzębska

Ocena jakości wody - ul. Marklowicka