Sprawdź rozpoczęte inwestycje drogowe

W mieście trwa kilka inwestycji drogowych, które przyczynią się do poprawy komfortu oraz bezpieczeństwa jazdy. W ostatnim czasie zostały przekazane dwa place budowy. Przebudowane zostaną ulice Słoneczna oraz Sportowa. Dobiegają końca także remonty ulic Tysiąclecia oraz Dolinnej.

Remont ulicy Tysiąclecia

Ulica Tysiąclecia łączy dzielnice Nowe Miasto ze Starym Miastem. Znajduje się w samym centrum Wodzisławia Śląskiego, na jednym z większych osiedli w mieście. Zakres robót obejmował m.in. wykonanie robót przygotowawczych (w tym: zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń), kanalizacji deszczowej, podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych (tj. umocnienie powierzchniowe skarp, rowów), oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów ulic i elementów BRD.

Podczas remontu przebudowano:

  • 3028 m2 powierzchni asfaltowej,

  • kostka: 1528,05 m2 - miejsca postojowe, 474,59 m2 - chodniki, 45,00 m2 - motocykle,

  • krawężniki: najazdowe - 491,66 m2, wystające - 1198,35 m2, obrzeża - 527,89 m2.

Obecnie zakończono prace i trwają drobne prace porządkowe. Prowadzone są również czynności mające na celu rozliczenie oraz sformalizowaniem zadania inwestycyjnego.

Przebudowa ulicy Słonecznej

Ruszyła przebudowa ulicy Słonecznej. Wykonawcą tego zadania inwestycyjnego zostało Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Alkor sp z o.o. Koszt realizacji modernizacji wspomnianej drogi to ok. 200 tys. zł.

Jaki jest zakres robót?

Wykonane zostaną roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, kanalizacyjne, wykończeniowe. Zrealizowana zostanie również podbudowa, nawierzchnia, oznakowanie oraz elementy ulic i BRD.

Remont ulicy Sportowej

Przebudowa ulicy Sportowej nastąpi na działce miejskiej nr 263/56 (w rejonie posesji nr 25-36). Koszt realizacji zadania to ok. 92 tys. zł. Poprzez przebudowę nastąpią poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa, wygody i sprawnej komunikacji użytkowników ruchu oraz poprawa estetyki.

Ulica Dolinna

W połowie roku rozpoczął się remont ulicy Dolinnej. W ramach inwestycji wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, wykończeniowe, podbudowa, nawierzchnia, oznakowanie oraz elementy ulic i BRD. Za inwestycję odpowiada Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Koszt realizacji zadania to ponad 538 tys. .