Sprawdź porządek obrad sesji Rady Miejskiej

Poniżej znajdziecie porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Sesja odbędzie się w środę 31 sierpnia (godz. 15:00) w sali nr 23 w Urzędzie Miasta.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacje Prezydenta Miasta :

  • o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami,
  • o sposobie realizacji interpelacji radnych.

3. Podsumowanie działalności placówek oświatowo-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016.

4. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowo-wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.

5. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2016 rok Nr XIV/136/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku,

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016-2032,

c) w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/159/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uczestniczenia w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych Policji,

d) w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2017 rok wydatku przeznaczonego na pomoc finansową z budżetu Miasta dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi nr 5000S (ul. Górnicza - Kokoszycka w Wodzisławiu Śl.) - Etap I”.

6. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

7. Sprawozdania z prac komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego za I półrocze 2016 roku.

8. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła
się w dniu 22 czerwca 2016 roku.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie sesji.