Sprawdź porządek obrad kolejnej sesji Rady Miejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad kolejnej sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbędzie się 19 grudnia 2018 r. Sesja rozpocznie się o godz. 14:00 w sali nr 202 Urzędu Miasta.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacje prezydenta miasta :
- o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami,
- o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2018-2030.

4. Przyjęcie planów prac Komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na I półrocze 2019 roku.

5. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na I półrocze 2019 roku.

6. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła
się w dniu 5 grudnia 2018 r.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie sesji.

 

transmisja na żywo - link