Sprawdź ile kotłów wymieniono w mieście w 2022 roku

Wodzisław Śląski walczy o poprawę jakości powietrza. W mieście realizowane są dwa programy dotacyjne dla mieszkańców, które mają przyczynić się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i tym samym obniżyć poziomy stężeń zanieczyszczeń. Wodzisławianie aktywnie włączyli się w walkę o czyste powietrze, biorąc udział we wspomnianych programach. Poniżej dowiesz się, o jakich programach mowa oraz ile inwestycji zrealizowano w 2022 roku.

Czyste powietrze dla miasta

Jednym z dwóch realizowanych obecnie przez miasto programów ograniczenia emisji jest "Czyste powietrze dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2023". Ze względu na problemy mieszkańców z dostępnością urządzeń oraz trudną sytuacją na rynku paliw, część wnioskodawców zrezygnowała z udziału w programie, jednak wyrazili oni chęć realizacji inwestycji w roku następnym. Dlatego program będzie finalizowany w 2023 roku.

Statystyki

W ubiegłym roku w Wodzisławiu Śląskim wymieniono:

  • 180 kotłów węglowych na kotły gazowe,
  • 6 kotłów gazowych (starej generacji) na kotły gazowe (nowej generacji),
  • 21 kotłów węglowych na kotły opalane biomasą,
  • 82 kotły węglowe na pompę ciepła dla potrzeb c.o.,
  • 1 kocioł węglowy na podłączenie do sieci ciepłowniczej,
  • 2 kotły węglowe na źródło ciepła zasilane energią elektryczną,
  • 80 kotłów węglowych na kotły węglowe 5 klasy z automatycznym podawaniem paliwa.

Zabudowano także instalację solarną oraz pompę ciepła dla potrzeb c.w.u.

W sumie w 2022 roku zrealizowano 374 inwestycji w ramach Programu ograniczenia emisji - „Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2023”.

Wymiana źródeł ciepła

"Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego" to program grantowym, realizowanym ze środków RPO WSL. W 2022 roku dokonano 20 wymian źródeł ciepła na kotły gazowe, pompy ciepła dla potrzeb c.o. oraz kotły pelletowe na kwotę 241 tys. zł.

Wymieniono:

  • 7 kotłów węglowych na kotły gazowe,
  • 12 kotłów węglowych na pompę ciepła dla potrzeb c.o.
  • 1 kocioł węglowy na kocioł opalany biomasą.

Wodzisławianie aktywnie włączyli się w walkę o czyste powietrze, biorąc udział w realizowanych przez miasto programach. Program „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” daje możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych. W piątek, tj. 2 grudnia ruszył nabór uzupełniający wniosków. Potrwa on do 10 stycznia 2023 r. Szczegóły na stronie internetowej miasta [otwiera się w nowym oknie]. 

Punkt konsultacyjny

W mieście od 1,5 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Wodzisławiu Śląskim działa punkt konsultacyjny Rządowego Programu „Czyste Powietrze”. W tym miejscu mieszkańcy mogą uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosków, rozliczaniu inwestycji oraz otrzymać informacje o możliwości uzyskania wsparcia z innych źródeł. Za pośrednictwem punktu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2022 roku zostało złożonych ponad 260 wniosków o dofinansowanie oraz ponad 400 wniosków o płatność.

Miasto wspiera wodzisławian poprzez realizację powyższych programów oraz działań służących poprawie jakości powietrza. Podejmuje także działania mające na celu zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w ochronę środowiska. Dzięki aktywnemu włączeniu się wodzisławian w realizowane programy, zaobserwowano zdecydowaną poprawę jakości powietrza. W 2019 roku było 68 dni z przekroczeniem PM10, w 2021 roku ta liczba spadła do 27.