Sprawdź harmonogram dofinansowanych szczepień dla seniorów

Pod koniec maja Radni Rady Miejskiej przyjęli program szczepień ochronnych przeciwko grypie, skierowany do mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w wieku 60+. Start dofinansowanych przez miasto szczepień zaplanowano na początek sierpnia. By się zaszczepić, wodzisławscy seniorzy będą mogli zgłosić się do jednego z sześciu podmiotów leczniczych w różnych częściach miasta.

Program szczepień ochronnych to już kolejny projekt, który realizowany jest w mieście z myślą o seniorach. Szczepienia osób powyżej 60. roku życia mają przyczynić się do obniżenia liczy zachorowań na grypę i jej późniejszych powikłań.

Program obejmie lata 2017-2019. Kwota przewidziana na jego realizację to 600 tys. zł, przy założeniu, że cena szczepionki przeciwko grypie to ok. 22-35 zł. Każdego roku na funkcjonowanie programu przeznaczone ma zostać 200 tys. z wolnych środków budżetowych.

Warto zaznaczyć, że przed przekazaniem programu pod obrady Rady Miejskiej skierowany został on do zaopiniowania do Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.

Kolejnym etapem wdrażania programu było wyłonienie podmiotów leczniczych. W efekcie program realizowany ma być w sześciu placówkach, w odniesieniu do których ustalony został harmonogram szczepień dla seniorów.

lp.

miejsce

dni / godziny

termin realizacji

1.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Na Żeromskiego” (ul. Żeromskiego 18 a; 44-300 Wodzisław Śląski)

od poniedziałku do piątku

godz. 8:00-18:00

1.08-30.11

2.

NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego i Medycyny Pracy „PULS” (ul. Armii Ludowej 1; 44-300 Wodzisław Śląsk)

od poniedziałku do piątku

godz. 9:00-17:00

31.08-30.11

3.

Centrum Medyczne NOVUM-MED sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Gałczyńskiego 2; 44-300 Wodzisław Śląski)

poniedziałek: godz. 12:00-16:00

wtorek: godz. 12:00-18:00

środa: godz. 11:00-20:00

czwartek: godz. 12:00-16:00

piątek: godz. 10:00-18:00

sobota: godz. 9:00-12:00

01.09-30.11

4.

NZOZ ALFA-MED Ewa Górska-Zielańska (os. XXX-lecia 60; 44-286 Wodzisław Śląski)

od poniedziałku do piątku

godz. 8:00-18:00

01.09-30.11

5.

Przychodnia Rodzinna PLUTOWIE (ul. Wolności 80; 44-300 Wodzisław Śląski)

od poniedziałku do piątku

godz. 10:00-16:00

01.09-30.11

6.

NZOZ „AMICUS” Praktyka Lekarza Rodzinnego (ul. Młodzieżowa 45; 44 -373 Wodzisław Śląski)

od poniedziałku do czwartku

godz. 13:00-17:00

15.09-30.11

 

Więcej informacji ws. programu szczepień ochronnych dla seniorów udzielają pracownicy Biura Kultury, Sportu i Zdrowia (nr tel. 32 45 90 535).