UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Spotkanie z mieszkańcami Radlina II

2 grudnia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 odbyło się spotkanie prezydenta Mieczysława Kiecy z mieszkańcami dzielnicy Radlin II.

W spotkaniu z mieszkańcami oprócz prezydenta udział wzięli: I zastępca prezydenta miasta Izabela Kalinowska, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Aleksandra Zdancewicz oraz naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Tadeusz Dragon.

Tematem spotkania był wywóz śmieci z posesji mieszkańców dzielnicy Radlin II. Spotkanie było także okazją do rozmowy o dofinansowaniach miasta do wymiany źródeł ciepła.