Spotkanie z historią w PP15

8 listopada w Publicznym Przedszkolu nr 15 odbyło się wyjątkowe spotkanie z panią Hanną Kopacz -nauczycielką historii.

Przedszkolaki miały okazję przeżyć prawdziwą lekcję historii  podczas, której p.Hania omówiła dzieje Polski w nawiązaniu do 11 listopada- czyli 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Przekazywane treści pozwoliły dzieciom zapamiętać historyczne fakty. Przedszkolaki poznały także postaci odgrywające ważną rolę dla narodu polskiego ( Ignacy Jana Paderewski czy Józef Piłsudski ).

Przedszkolaki dzieliły się swą wiedzą na temat barw i symboli narodowych. Na koniec wszyscy wspólnie w postawie stojącej i z należytą powagą odśpiewali Hymn Polski czyli Mazurek Dąbrowskiego.