Spotkanie w CAS dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Centrum Aktywności Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza w sobotę, 3 września przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Wodzisławia Śląskiego do udziału w spotkaniu, którego tematyka dotyczyć będzie aktywności Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Celem spotkania jest przybliżenie uczestnikom aktywności Rad Działalności Pożytku Publicznego, jak również wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych oraz zapewnienie pomocy w zakresie tworzenia i funkcjonowania wspomnianych rad. W swojej podstawowej formie RDPP to grono doradcze, którego rolą jest budowanie zaufania społecznego i wzmacnianie dialogu obywatelskiego.
 
Projekt SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego. Zakłada on wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i bardziej zaangażować się w życie lokalnych społeczności.
 
Spotkanie odbędzie się w sobotę, 3 września o godz. 10.00 w sali Centrum Aktywności Społecznej w Wodzisławiu Śląskim (ul. Wincentego Styczyńskiego 2).
 
Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu proszone są o potwierdzenie swojej obecności mailowo (superada@instytutpanki.pl) lub telefonicznie (500 669 987, 733 612 784). Na wszelkie pytania odpowiedzą pracownicy Centrum Aktywności Społecznej w Wodzisławiu Śląskiego.