UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli wodzisławskich organizacji pozarządowych na spotkanie.

Głównym celem spotkania będzie opracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną także informacje dotyczące możliwości wykorzystania pomieszczeń wyremontowanego dworca na działania skierowane dla mieszkańców zamieszkałych na obszarach objętych programem rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się w środę, tj. 16 października o godz. 17:30 w sali konferencyjnej budynku dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim.

W załączniku poniżej można zapoznać się z projektem uchwały, który będzie omawiany podczas konsultacji:

Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego