Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek

W ramach "Wodzisławskich Chotomalii" zapraszamy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim na spotkanie z Agnieszką Frączak. Wydarzenie odbędzie się 19 września o godzinie 12:00.

Z wykształcenia Agnieszka Frączek jest germanistką, mogącą się poszczycić tytułem doktora habilitowanego językoznawstwa. Jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wykłada w Instytucie Germanistyki na Wydziale Neofilologii. Zajmuje się też leksykografią, czyli bada stare, zabytkowe słowniki polskie i niemieckie, ale też współtworzy słowniki współczesne. Jest redaktorem naukowym „Wielkiego słownika niemiecko-polskiego, polsko-niemieckiego” wydawnictwa PWN, który w roku 2010 został uhonorowany przez „Magazyn Literacki Książki” tytułem Książki Roku. Z zamiłowania – autorką wierszy i opowiadań dla najmłodszych. W książkach dla najmłodszych czytelników popularyzuje poprawną polszczyznę i rozprawia się z błędami językowymi.

Pisarka w książkach dla najmłodszych popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Pisze m.in. o homonimach (Kanapka i innych wierszy kapka) i homofonach (Jedna literka, a zmiana wielka) czy przysłowiach (Gdzie przy słowie jest przysłowie). W wierszach opowiada o kulturze słowa i rozprawia się z błędami językowymi (Byk jak byk, Złap byka za rogi). Stworzyła także serię książek logopedycznych. Jest laureatką nagrody Edukacja 2008, wyróżnienia Duży Dong przyznawanego przez Polską Sekcję IBBY oraz nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz.