UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Spis Rolny przez wywiad telefoniczny

Od dziś, tj. 16 września 2020 r., Spis Rolny odbywa się także poprzez wywiad telefoniczny. Przypominamy, że Powszechny Spis Rolny prowadzony jest w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.