Spis organizacji w Wodzisławiu Ślaskim

Organizacje pozarządowe działające na terenie Wodzisławia Śląskiego.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Fundacja Wodzisławskie Centrum Inicjatyw Międzynarodowych
ul. Ofiar Oświęcimskich 15
44-300 Wodzisław Śląski
mail: fundacja.wcim@gmail.com
Chór Mieszany JADWIGA
ul. Chrobrego 32
44-313 Wodzisław Śląski

Towarzystwo Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śląskim
ul. Wojska Polskiego 16
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 22 16

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne UFF
ul. Górna 31
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 667 550 620, 661 144 54

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego
ul. 26 Marca 23
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 54 13

Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Tanecznego „Miraż” z siedzibą w WCK
ul. ks płk. W. Kubsza 17
44-300 Wodzisław Śląski

Stowarzyszenie „BASZTA
ul. Bogumińska 8
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: baszta.wodzislaw@gmail.com

Fundacja Muzyka Bez Granic
Centrum Aktywności Społecznej,
ul. Styczyńskiego 2
44-300 Wodzisław Śląski
strona internetowa: https://fundacjamuzykabezgranic.pl/
e-mail:
fundacjamuzykabezgranic@gmail.com

 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Saturator
Przemysława 18D / 7, 44-300 Wodzisław Śląski,
e-mail saturator.ngo@gmail.com
tel. 501696819

Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta
Koło wodzisławskie
ul. Rzeczna 24
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 603 062 509

Fundacja Fenix “Powstań do Życia”
ul. P. Pośpiecha 1A 60
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 603 775 900
e-mail: fenixterapia@op.pl

„Lepsze jutro dla Górnioka”
ul. Chrobrego 308
44-313 Wodzisław Śląski
tel. 32 456 49 12

„Razem na Szybiku”
ul. Górnicza 7
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 456 13 63
e-mail: info@szybik.pl

Fundacja Szkolna Ekonomik
ul. Szkolna 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 22 70

Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli”
ul. Wyszyńskiego 20
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 26 71

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Wodzisławskiej
ul. Głożyńska 81
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 53 48, 32 455 46 41
e-mail: wodzislaw@zhp.plfanpage: https://www.facebook.com/zhr.wodzislaw

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
ul. Radlińska 52
44-286 Wodzisław Śląski
tel. 32 456 62 10

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Katowickiej przy Parafii Św. Herberta
ul. Radlińska 52
44-286 Wodzisław Śląski
tel. 32 456 62 10

Stowarzyszenie Braci Górniczej
ul. Młodzieżowa 196
44- 373 Wodzisław Śląski
tel. 32 454 20 64, 697 051 141

Stowarzyszenie Kobiet z pasjami i bez
Centrum Aktywności Społecznej,
ul. Styczyńskiego 2
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 668 251 883
strona internetowa: FB/Stowarzyszenie-Kobiet-z-pasjami-i-bez-103434972063293
e-mail: kobietyzpasjamiibez@gmail.com

Stowarzyszenie „Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku”
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Styczyńskiego 2
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 320 86 58
strona internetowa: http://www.wutw.pl/

e-mail: kontakt@wutw.pl

Stowarzyszenie Wychowanków Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
ul. Szkolna 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 456 00 65, fax 32 455 31 64

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Miejski
ul. Przemysława 13
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 27 63

Jednostka Strzelecka 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
ul. Szkolna 1
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: zarzad@js2023.pl
strona internetowa: www.js2023.pl

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział rejonowy Wodzisław Śląski
ul. 26 Marca 23
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 18 09

Polski Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych
Koło w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 23
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 27 91

Stowarzyszenie Przejrzysty Wodzisław
ul. Przemysława 8d/3
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: przejrzystywodzislaw@poczta.onet.pl

Rodzinny Ogród Działkowy „Rozkwit”
ul. Marklowicka
tel. 32 455 20 56

Rodzinny Ogród Działkowy „Gajówka”
ul. Bogumińska 19
tel. 501 253 686

Rodzinny Ogród Działkowy „Narcyz”
ul. Mszańska
tel. 32 721 336 111

Rodzinny Ogród Działkowy „Pod lipą”
ul. Wolności
tel. 512 242 473

Rodzinny Ogród Działkowy „Transportowiec”
ul. Bracka
tel. 694 423 462

Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz”
ul. Łużycka
tel. 606 722 575

Rodzinny Ogród Działkowy „Sielanka”
ul. Marklowicka
tel. 606 858 151

Rodzinny Ogród Działkowy „Róża”
ul. Basenowa
tel. (0-32) 455 12 78

Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne
Klub Opieki Dziennej nad Dziećmi „Wyspa Skarbów”
ul. 26 Marca 51 (teren Szpitala Miejskiego nr 1)
44-300 Wodzisław Śląski;
tel. 603 909 500 ;
e-mail: wyspaskarbow@onet.pl

Stowarzyszenie Głos Wodzisławski
ul. Kreta 1
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 505 976 375
e-mail: sebastianwystub@gmail.com
www.stowarzyszenie-glos-wodzislawski.pl

Stowarzyszenie Wodzisław 2.0
Centrum Aktywności Społecznej,
ul. Styczyńskiego 2,
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 605533655
strona internetowa: http://www.wodzislaw20.pl/
e-mail: kontakt@wodzislaw20.pl

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Cech Rzemieślników i innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim
ul. Zamkowa 5
44-300 Wodzisław Śląski
tel.32 455 49 85, fax 32 455 69 14
e-mail: biuro@cech.wodzislaw.pl

Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Styczyńskiego 2
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 607 313 550
strona
internetowa: https://ig.wodzislaw.pl/
e-mail: biuro@ig.wodzislaw-slaski.pl

 

STRAŻE POŻARNE

Oddział Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wodzisławiu Śląskim
ul. Pszowska 68
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 453 93 93

OSP Jedłownik
ul. Gosława 31
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 13 91

OSP Kokoszyce
ul. Oraczy 6
44-373 Wodisław Śląski
tel. 32 456 17 57

OSP Radlin II
ul. Chrobrego 156
44-313 Wodzisław Śląski
tel. 32 456 59 96

OSP Turzyczka
ul. Poprzeczna 30
tel. 32 455 13 06

OSP Zawada
ul. Młodzieżowa 196
44-373 Wodzisław Śląski
tel. 32 456 11 14

 

TURYSTYKA, SPORT, HOBBY, REKREACJA

Towarzystwo Entuzjastów Kolei
ul. Młodzieżowa 300K
44-373 Wodzisław Śląski
KRS: 0000497319
tek.wb.pl
email: tek@wb.pl

Śląski Klub Motorowy
ul. Jastrzębska 136
44-304 Wodzisław Śląski
Tel. 606 312 680
e-mail: sekretariat@skm.net.pl
www.skm.net.pl
KRS: 0000609801
NIP: 6472573858

Automobilklub Śląski
Delegatura Środowiskowa w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 marca 112
44-286 Wodzisław Śląski
tel./fax. 32 455 35 65
606 312 380
e-mail: wodzislaw@auto-slaski.katowice.pl

Automobilklub Śląski
Koło Środowiskowe Osób Niesłyszących
ul. 26 marca 112
44-286 Wodzisław Śląski
Tel./fax. 32 423 67 66
e-mail: nieslyszacy@auto-slaski.katowice.pl   mustang_v6@o2.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Biuro Obsługi ruchu Turystycznego w Wodzisławiu Śląskim
ul. Kubsza 15
44-300 Wodzisław Śląski
tel./fax. 32 455 32 58

Stowarzyszenie Fotobalans
ul. Mieszka 10
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: kontakt@fotobalans.pl

GRH Powstaniec Śląski
ul. 100-lecia 74/6
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: powstaniecslaski@interia.eu

Klub Sportowy FORMA
44-300 Wodzisław Śląski, os. 1 Maja 27
tel. 32 456 91 77 , 502 212 592

Klub Sportowy „Gosław” Jedłownik
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Cisowa 6
tel. 32 45 46 966

Klub Sportowy „Wicher Wilchwy”
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 29/II/5
tel. 32 455 54 95, tel. kom. 609 730 299,
e-mail: biuro@wicher-wilchwy.pl
boisko: 44-304 Wodzisław Śląski
ul. Jastrzębska 136 a

Ludowy Klub Sportowy „Naprzód46” Zawada
44-373 Wodzisław Śląski
ul. Młodzieżowa 273 f

Klub Piłkarski „Odra 1922” Wodzisław Śląski
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 8
tel. 603 663 499

Międzyszkolny Klub Sportowy w Wodzisławiu Śląskim
44-307 Wodzisław Śląski,
ul. Mieszka 10
tel. 32 45 65 250

Uczniowski Klub Sportowy
„Strzał Wodzisław” przy SP 21
44-313 Wodzisław Śląski
ul. B. Chrobrego 308
tel. 32 45 64 912, 532 547 804
e-mail: biathlonklub@interia.pl

Uczniowski Klub Sportowy „Baszta”
przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Marii Skłodowskiej-Curie
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Wałowa 5
e-mail: klub@uksbaszta.pl
  www.uksbaszta.pl 

Młodzieżowy Klub Piłkarski „ODRA CENTRUM”
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 8
tel. 32 45 54 25
e-mail: mkp@odracentrum.pl

Nasza Odra Socios
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Styczyńskiego 2
44-300 Wodzisław Śląski
tel.
512 144 917
strona internetowa: http://naszaodra.pl/
e-mail: kontakt@naszaodra.pl

Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Relaks”
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Styczyńskiego 2,
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 693 022 273
strona internetowa: www.tkkfrelaks.pl
e-mail: tkkf.relaks@gmail.com

Klub Karate Kyokushin
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Górna 2
tel. 790 843 647

Klub Sportowy TKKF „Karlik”
44-304 Wodzisław Śląski
os. 1 Maja 3/II/4
tel. 501 639 426

Ognisko TKKF „Ju-Jitsu Tygrys Team”
44-373 Wodzisław Śląski
ul. Pszowska 301 a
tel. 32 45 61 141

Ognisko TKKF „Karate-Do”
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Górna 2
tel. 790 843 647

Wodzisławskie Towarzystwo Sportowe Judo „SATORI”
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Wyszyńskiego pawilon 5
tel. 32 455 41 42

Żeński Klub Koszykarski „OLIMPIA”
44-307 Wodzisław Śląski
ul. ks. płk. Kubsza 15
tel. 32 45 65 627, 604 611 845, 608 886 827
e-mail.: zkk.olimpia@op.pl

Młodzieżowy Klub Sportowy Zorza Wodzisław Śląski
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Marklowicka 7
tel. 507 174 127
e-mail: mks.zorza@wp.pl

Klub Sportowy 25 Kokoszyce
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Parkowa
tel. 514 514 255

Klub Sportowy Octagon
Centrum Aktywności Społecznej,
ul. Styczyńskiego 2
44-300 Wodzisław Śląski

Uczniowski Klub Sportowy „Diament Jedynka” w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Wałowa 5
tel. 32 453 01 44

Uczniowski Klub Sportowy LAMPART Wodzisław Śląski
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Górnicza 7

Uczniowski Klub Sportowy TEMPO
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Pszowska 92
tel. 509 900 303, 604 179 785

Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Tysiąclecia 25
tel. 604 204 730, 888 822 656

Wodzisławskie Centrum Sportów Walki
44-300 Wodzisław Śląski
ul. 26 Marca 66
tel. 508 121 129

Stowarzyszenie Promocji Aktywnego Wypoczynku „SPAW”
44-300 Wodzisław Śląski
ul. ks. płk. Kubsza 15
tel. 601 858 419

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Wańkowicza 5
tel. 608 675 456

Polski Związek Skata. Okręg Śląsk-Południe
44-304 Wodzisław Śląski,
os.1 Maja 15
tel. 32 45 56 041

Polski Związek Wędkarski
Koło Wodzisław Śląski
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Skrzyszowska 2 F
tel. 667 635 387, 512 138 094

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Oddział Wodzisław Śląski
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Konstancji 12

Stowarzyszenie Pszczelarzy „Stara Barć” w Wodzisławiu Śląskim
44-310 Radlin
ul. Mariacka 9
tel. 32 456 74 67

Koło Łowieckie „Pod Klonem” w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Sosny 16/8
tel. 32 455 25 05

Rodzinny Ogród Działkowy „Gajówka”
ul. Bogumińska 19
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 456 27 06

Pracowniczy Ogród Działkowy „Rozkwit”
ul. Marklowicka 16
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 032 455 20 56

Pracowniczy Ogród Działkowy „Kolejarz”
ul. Łużycka
44-300 Wodzisław Śląski

Pracowniczy Ogród Działkowy „Róża”
ul. Wyszyńskiego
44-300 Wodzisław Śląski

Pracowniczy Ogród Działkowy „Pod Lipą”
ul. Wolności
44-300 Wodzisław Śląski

Rodzinny Ogród Działkowy „Narcyz”
ul. Mszańska
44-300 Wodzisław Śląski

Pracowniczy Ogród Działkowy „Słonecznik”
ul. Bracka
44-300 Wodzisław Śląski

Pracowniczy Ogród Działkowy „Transportowiec”
ul. Jodłowa
44-300 Wodzisław Śląski

Uczniowski Klub Sportowy „Baszta”
ul. Jastrzębska 136
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: klub@uksbaszta.pl

Stowarzyszenie Karkoszka CUP
ul. Powstańców Śląskich 5
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 600 993 889

Klub Sportowy SWD Wodzisław Śląski
Centrum Aktywności Społecznej, ul. Styczyńskiego 2,
44-300 Wodzisław Śląski,
tel. 799 874 615
strona
internetowa: FB/swdpilka
e-mail: swdwodzislawslaski@onet.eu

Akademia Bilardowa Wodzisław Śląski
ul. Księżnej Konstacji 9
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 503155206
e-mail: 
1marcinhojka@gmail.com

 

PROMOCJA ZDROWIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi
ul. Kubsza 15
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 664 950 689

Fundacja MEDHOUSE
ul. Radlińska 68
44-300 Wodzisław Śląski
e-mail: fundacja@fundacja.medhouse.pl

Oddział Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław Śląski
tel. kom.: 506 207 784
e-mail: wodzislaw@slaskiewopr.pl

Stowarzyszenie Diabetyków w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 4B
44-300 Wodzisławia Śląskiego
tel. 32 456 40 35,
tel. kom.: 607 273 317

Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek
ul. 26 Marca 23
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 47 26 409, 600 662 405
strona internetowa: http://www.amazonki.wodzislaw.pl

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 4B
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 18 72

Polski Związek Niewidomych
ul. Kubsza 13
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 4552806
e-mail.: poczta@pzn.wodzislawslaski.org.pl

 

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
ul. W. Kubsza 18/4
44-300 Wodzisław Śląski

Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych „Przyjazna Droga”
ul. Kubsza 15,
44-300 Wodzisław Śląski,
tel. 32 455 27 20, 509 480 0006

Polski Związek Niewidomych Koło Wodzisław Śląski
Integracyjna Świetlica Terapii Zajęciowej „Równi wobec siebie”
ul. Kubsza 13,
44-300 Wodzisław Śląski
tel./fax.32 455 28 06
e-mail: pznwodzislaw@poczta.onet.pl

Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Wodzisławiu Śląskim
ul. Ks. Kubsza 15,
44-300 Wodzisław Śląski

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Razem Raźniej”
ul. Mieszka 10
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 605 573 005

 

POMOC DLA ZWIERZĄT

Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt - Koty Psy i My
ul. Rynek 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 506 237 788
mail: kotypsyimy@onet.pl

 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Zespół Charytatywny Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
ul. Szkolna 2
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 454 71 53

Towarzystwo Charytatywne „Rodzina”
ul. Marklowicka 17
44-300 Wodzisław Śląski
tel./fax. 32 455 34 91
e-mail: charytatyw@op.pl

 

PROMOCJA MIAST I GMIN

Koło Młodzieżowe Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
ul. Szkolna 1,
44-300 Wodzisław Śląski,
tel. 32 455 22 70, tel./fax. 32 455 40 56

Stowarzyszenie Nasz Wodzisław
Centrum Aktywności Społecznej,
ul. Styczyńskiego 2,
44-300 Wodzisław Śląski
strona internetowa: http://www.nasz.wodzislaw.org.pl/e-mail: nasz@wodzislaw.org.pl

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej
ul. Rynek 20,
44-300 Wodzisław Śląski

 

INTEGRACJA EUROPEJSKA

Szkolny Klub Europejski przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
ul. Pszowska 92
44-300 Wodzisław Śląski,
tel./fax. 32 456 27 20
e-mail: zst@zstwodzislaw.net

Wodzisławskie Stowarzyszenie Integracji Europejskiej
ul. Piłsudskiego 10
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 27 28
e-mail: artubil@wp.pl