UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

SP 16 promuje akcję honorowego krwiodawstwa

„Łączy nas krew, która ratuje życie” – pod takim hasłem uczniowie zawadzkiej podstawówki włączyli się do akcji Honorowego Krwiodawstwa.

27 listopada br. uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Wodzisławiu Śląskim uczestniczyli w prelekcji przeprowadzonej przez szkolną pielęgniarkę, Jolantę Białas. Akcja miała na celu promowanie honorowego krwiodawstwa i skierowana była do uczniów, a poprzez materiały promocyjne, które otrzymali uczniowie – również do rodziców. Dorośli otrzymali materiały oświatowe, a uczniowie ołówki i zakładki z logo „Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa” w Raciborzu. Zdobytą wiedzą uczniowie będą mogli podzielić się z bliskimi i w ten sposób przyczynić się do ratowania życia i zdrowia innych osób.